Humlen er opdelt efter oprindelsesland og herefter i blade og pellets. Nogle varianter fås kun i blade og andre kun i pellets, men de fleste fås i begge udgaver.